Nyheter

Omnikanalsystem för detaljhandelnSitoo lanserar omnikanalsystem för detaljhandeln

Stockholm 2014-01-23 - Dagens konsumenter är vana att vara online hela tiden, de använder mer än en kanal för att göra ett köp och ställer höga krav på shoppingupplevelsen. Sitoo har använt sin expertis inom området och utvecklat ett omnikanalsystem för detaljhandeln genom att bygga ut sin e-handelslösning med ett kassaregister. 

Sitoo, en av Sveriges ledande e-handelslösningar, förhandsvisar i dag sitt omnikanalsystem som anpassats för detaljhandeln. Förhandsvisningen sker på Omni Channel Retail SummitSheraton Hotell i Stockholm.

 "Den lokala handlaren kommer inte att överleva utan en stark kundrelation och hög servicegrad. Det betyder sömlös integration av hela kundrelationen - från första kontakt till betalning och merförsäljning, oavsett om det sker i butik eller på nätet. Sitoo är först på marknaden med att erbjuda ett paketerat systemstöd för detta. Vår lösning bygger inte på att vi integrerat flera olika system. Vi har istället förenat de olika funktionerna i ett och samma system. Vi vill erbjuda rätt förutsättningar att koordinera handeln och kundanpassa säljdialogen. Effekten blir en starkare kundrelation och en ökad försäljning”, säger Jens Levin, VD på Sitoo. 

Traditionellt har handlaren fått hantera olika system och kanaler separat. Något som både är resurskrävande och ofta ineffektivt. Med ett omnikanalsystem kan handlaren nu bättre möta de utmaningar som kommer med ett förändrat konsumentbeteende. Att kunna erbjuda en lika positiv shoppingupplevelse oavsett var kundmötet sker; i en fysisk butik, en webshop eller en mobilbutik, är och kommer förbli en viktig komponent för kundrelationen. Samma sak gäller i mötet med kundtjänst eller i mötet med varumärket i sociala medier. Oavsett vilken kanal konsumenter väljer befinner de sig i ett och samma system hos handlaren. Effekten blir att handlaren får större kontroll och konsumenter får större frihet.

 Ett vanligt beteende idag är att konsumenterna exempelvis påbörjar sin köpresa i mobilen för att sedan gå via den fysiska butiken - där pris och material jämförs - för att slutligen göra köpet i webbutiken, men det kan lika gärna vara helt tvärtom. Flertalet undersökningar visar dock att konsumenter som gör sin köpresa i flera kanaler handlar för betydligt större summor än de som bara besöker den fysiska butiken. Man har också sett att kundkontakt genom flera kanaler faktiskt stimulerar köpprocessen i en positiv riktning.

 

Med ett omnikanalsystem blir det möjligt att samla in och analysera stora mängder data som förenklar mötet med konsumenter. Information, som rätt hanterat, kan ge handlaren möjlighet till en erbjuda en personligare kunddialog och en service som även kan ske i realtid. Något som så väl handlare som konsument har allt vinna på. För mer information läs mer om vårt kassaregister och omnikanalsystem.

Presskontakt

Jens Levin

Tel. 0709 446 100   

sales@sitoo.com

 

 

Följ oss

Följ Sitoo på FacebookFölj Sitoo på TwitterFölj Sitoo på MyNewsdeskFölj Sitoo Magazine