Nyheter

Nu revolutionerar mobilen butikens inventering

Nu revolutionerar mobilen butikens inventering

Stockholm 2016-04-01 Digital teknik revolutionerar nu butikens inventeringsprocess. Att inventera oftare än lagen kräver samt hålla butiken öppen och driva försäljning samtidigt som man inventerar är inte längre ett problem för handeln - Tack vare mobilen.

 

Sitoo lanserar smidig inventering med mobilen
Sitoo kassaregister, som är en molnbaserat butikssystem, utökas med ett smidigt inventeringsstöd som gör det enkelt för handlaren att inventera med datorn, surfplattan eller mobilen.

 

"Sitoo vill göra inventering till en ickefråga för handlarna och lanserar därför ett unikt inventeringsstöd som möjliggör inventering med mobil, padda eller dator" säger Jens Levin, VD på Sitoo.

 

Istället för att att inventera ensam med en dyr handdator kan handlaren nu bjuda in flera deltagare att inventera tillsammans via sina mobiler. Eftersom systemet kompenserar för försäljning som sker samtidigt som inventeringen pågår, kan butiken vara öppen. Den nya tekniken gör inventeringen smidig och effektiv. Handlaren får bättre kontroll och kan inventera när som helst under året, så ofta handlaren önskar.

 

Inventering inte längre en huvudvärk
Enligt lag måste varulagret räknas minst en gång per år - optimalt är sista dagen av räkenskapsåret. Många handlare tvingas då pausa övrig verksamhet, och i vissa fall till och med stänga butiken helt i en eller flera dagar, vilket leder till försäljningsbortfall. Oavsett lagerstorlek har inventering varit en resurskrävande huvudvärk för alla handlare. Tack vara mobilen kommer äntligen denna huvudvärk att gå över.

 

Läs mer om Sitoo lagersystem och inventering med mobilen

Presskontakt

Jens Levin

Tel. 0709 466 100   

sales@sitoo.com