2019-06-17

Vårt köpbeteende avgör hur handeln ser ut om 10 år

Det är konsumenternas framtida köpbeteenden som avgör hur svensk handel kommer utvecklas kommande 10 år. Det visar en studie genomförd av Handels Utredningsgrupp som skissar på tre tänkbara scenarios över hur digitaliseringen har påverkat handeln år 2027. 

 

Två ytterligheter
En av tre möjliga framtidsscenarier som målas upp av Handels Utredningsgrupp är att e-handeln växer från 7% till endast 13% på 10 års sikt. Detta är ett troligt utfall om konsumentens inställning till e-handel förblir oförändrad i kombination med att de fysiska butikerna nu lyckas maximera sina konkurrensfördelar, som exempelvis sin lokala närvaro och personliga service.

 

Om den totala handeln istället visar på generellt svag utveckling samtidigt som konsumenternas köpbeteende radikal förändras tros traditionell handel backa för att istället ge utrymme åt e-handel. Om detta sker förväntas e-handeln komma att utgöra 36% av den totala handeln år 2027.

 

Det är konsumenternas framtida köpbeteenden som avgör vilken väg utvecklingen tar. Den totala handelns utveckling mot en starkare e-handel, så även för detaljhandeln, kommer enligt studien påverkas av hur konsumenter önskar handla sina dagligvaror. Just nu handlas 1,5 procent av alla dagligvaror på nätet, en andel som snabbt växer.

 

Det tredje och mest troliga
Det sista av tre scenarier är att e-handelns andel landar på 21% till 23% på 10 års sikt. Detta kan bli en realitet om e-handeln fortsätter att växa i samma takt som den hittills har gjort. Det förutsätter även att konsumenternas önskan om att klämma och känna på varorna minskar i takt med e-handelns utveckling och dess logistik förbättras. I detta scenario ser konsumenten annorlunda på fördelarna med e-handel och känner sig tryggare på nätet än idag. Ovan tre parametrar ses som fullt möjliga och gör detta scenario, enligt undersökningen, till det mest troliga.

 

Källa: Handels

Se Sitoo på E-commerce Stockholm
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram