2019-06-17

General Data Protection Regulation

Vad dataskyddsreformen innebär för dig som handlare

Den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen PUL med EU-täckande General Data Protection Regulation, GDPR. För handlare innebär det förändringar kring all insamling och behandling av information som kan knytas till exempelvis sina kunder. Företag kan inte längre äga persondata, utan bara låna den - något att börja fundera över redan nu.

 

Sverige har hittills följt en enkel version av personuppgiftslagen, vilket möjliggjort fri behandling av personuppgifter i löpande text, så länge det inte är av kränkande art - något som nu förändras. Genom GDPR ska lagstiftningen kring personuppgifter harmoniseras mellan EU-länderna när den globala handeln växer, samt stärka medborgarnas rättigheter med ett ökat integritetsskydd. Företag och organisationer uppmanas att ställa sig själva frågan hur personuppgifter samlas in, vem som har tillgång till dem och varför man behöver just dessa uppgifter.

 

Vad är egentligen skillnaden?

PUL har främst fokuserats på hur data hanteras när ett företag väl har den i sin ägo. Med GDPR måste företag kunna redogöra för syftet med insamlingen, vad data kommer att användas till och vilka specifika personuppgifter som avses. Det går således inte att ha dolda syften med insamlingen av personuppgifter, även vad gäller exempelvis telefonnummer och e-postadresser.

 

Omställningen utökar även privatpersoners rättigheter att säga nej till att personuppgifter lagras samt möjligheten att få sina personuppgifter borttagna om legitima skäl för insamling saknas. Det blir då exempelvis enklare för konsumenter att undkomma direktreklam i sina brevlådor.

 

Axel Tandberg, jurist och VD på Tandberg & Partners, menar att den stora skillnaden är att företag från den 25 maj 2018 inte längre kan äga uppgifter om en person, utan bara låna dem. Om man är införstådd med detta menar Tandberg att man har kommit långt i omställningen till GDPR.

 

Sanktioner för de som inte hänger med

GDPR medför att syftet med insamlingen av personuppgifter kommer att granskas - att den har gått rätt till och med personens samtycke. Det innebär att företag som historiskt samlat in persondata bör se över anledningen till insamlingen och exakt vilka uppgifter de faktiskt behöver behandla.

 

Mest påtagliga blir förändringarna för de företag som inte planerar att implementerar GDPR i sina verksamheter. Företag med bristfällig behandling av personuppgifter kan tvingas betala en administrativ sanktionsavgift på upp till 4 procent av sin globala omsättning, vilket kan resultera i belopp som är jämförbara för brott mot miljö- och arbetsmarknadslagar.

 

General data protection regulation i korthet

1. Samtycke krävs för att samla in och behandla personuppgifter.

2. Syftet med insamlandet och behandlingen ska tydligt framgå.

3. Berörda personer ska ha tillgång till, och möjlighet att justera, sina uppgifter.

4. Berörda personer ska kunna få sina uppgifter borttagna.

5. Om dataintrång sker ska detta anmälas till den nationella tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.

 

Källa: Datainspektionen

Kassasystem från Sitoo för butik och kedja
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram