2019-04-23

Utdöd dinosaurie eller framgångsrik handlare?

Handel har beskrivits som världens "näst äldsta yrke." Men det betyder inte att den inte förändras. I själva verket har några av de största handlarna plötsligt dött ut. Dessa förändringskrafter som orsakar handlares död utvecklas ständigt och i allt snabbare takt. Just nu pågår en stor omvälvande förändring s.k. Omni-Channel Retailing, vilken tvingar dig som handlare att anpassa dig, och anpassa dig snabbt, för att överleva.

 

Dinosaurier är den perfekta analogin, för några av de stora handlarna som har försvunnit under de senaste åren. Många av dessa utdöda handlare var jättar som bokstavligen dominerat sin bransch. Inom detaljhandeln är inte livslängd, storlek eller inriktning någon garanti för överlevnad. I artikeln "The Retail Giants that Disappeared" har CNBC sammanställt en lista på 25 handelsjättar som blivit fosiler.

 

Detaljhandeln har förändrats mer de senaste tre åren än under de föregående 30 åren. Just nu pågår en stor omvälvande förändring, s.k. Omni-Channel Retailing, vilken kommer att orsaka nästa våg av handlardöd, för dem som inte vill anpassa sig.

 

Omni-Channel Retailing är den nya normen  

Den största kraften av förändring i detaljhandeln är att konsumenterna blivit mobila och handlar när och där det passar dem själva. Medan butikerna förblir en adress, börjar konsumenter sin köpresa på nätet. Framtidens framgångsrika handlare behöver inte bara behärska fysisk handel och e-handel utan även samspelet dem emellan.

 

BOPIS ett krav, inte frivilligt

En del i Omni-Channel Retailing är BOPIS, vilket är en förkortning som beskriver både konsumenternas förväntningar och beteende. BOPIS = Buy Online, Pickup In-Store. Mer än 50 procent av konsumenterna påbörjar idag sin köpresa på nätet, genom att se tillgängliga produkter i butiken och avslutar köpresan i butiken, genom att hämta och betala produkterna. Detta kräver inte bara nya system, men även omstruktureringar av processer och personal. 

 

Ändlös hylla

Den andra sidan av BOPIS är lika viktigt. Omni-Channel konsumenter inser att butikerna inte kan lagerföra varje modell, stil och färg. Även om konsumenterna kan se hundratals produkter i den fysiska butiken, vet de om att det finns tusentals i den digitala butiken. För att vara framgångsrik som handlare, måste du kunna erbjuda konsumenterna en "ändlös hylla" genom en digital hylla. Den digitala butiken visualiserar den ändlösa hyllan och den fysiska butiken fungerar som distributionspunkt. De allra bästa är att skapa en sömlös upplevelse mellan den fysiska och digitala butiken, så att konsumenterna kan ”ha det på sitt sätt”. 

 

Kundupplevelse äger

Den främsta anledningen till att konsumenter idag handlar i fysiska butiker är upplevelsen och interaktionen med personalen. E-handelsjättar såsom Amazon har bidragit till att döda handelsjättar som baserat sin verksamhet på enkom pris. Omni-Channel Retailing handlar mycket om att flytta fokus från pris till service och kundupplevelse.

 

Social media

Konsumenterna är aktiva i social media. Omni-Channel-konsumenter spenderar tid i sociala nätverk, vilket har blivit en primär källa till information och validering på vad de ska köpa. Dagens konsumenter är 14 gånger mer benägna att tro på råd av en vän än en annons. För dig som handlare ligger utmaningen i att använda social media för att skapa och upprätthålla relationer. 

 

Konsumenterna är mobila

Den senaste statistiken visar att det nu finns fler mobiltelefoner i bruk än människor på denna planet. Antalet smarta mobiler överstiger nu 4,5 miljarder. Även om mobiltelefonen idag är den primära internetkanalen för handel, så är det förvånansvärt många handlare som inte mobilanpassat sina hemsidor för att söka, upptäcka och köpa produkter.

 

Att säga att du är Omni-Channel Ready är en sak, att faktiskt kunna leverera på det, är en helt annan sak

Det är vi som konsumenter och vårt nya sätt att handla som utgör den stora förändringskraften. Vi vill handla när och där det passar oss själva och få en personlig, sömlös upplevelse under hela vår köpresa. Vi vill kunna börjar vår köpresa på nätet och avsluta den i butik eller tvärtom. 

 

Just nu pågår denna stor omvälvande förändringen av vårt sätt att handla, vilken tvingar dig som handlare att anpassa dig, och anpassa dig snabbt, för att överleva. Smarta kassasystem och webshop har blivit en av grundstenarna för framgångsrik handel.

 

Baserat på källa: 

Retail Customer Experience

Omni-Channel Retailing med Sitoo
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram