2019-06-17

Uppmaningen: Sluta prata om fysisk handel och e-handel

Konsumenterna kommer alltid att shoppa, men retailers behöver anpassa sig till hur dom väljer att göra det. Retailexpterter uppmanar branschen att sluta prata om butik och e-handel, utan istället se på handeln som ett enda ekosystem.

 

Retailers som inte förbereder sig för utvecklingen till total övergripande handel är i trubbel, det säger Doug Straton, retailspecialist och Chief Digital Commerce Office på Hershey i en intervju med CNBS.

 

- Låt oss snälla sluta prata om fysisk handel och e-handel. Retailing, online och offline, är ett ekosystem, säger Doug Straton. Han ger Walmart och Walgreens som exempel och menar att dessa inte bryr sig om konsumenten handlar i butiken eller på en mobil enhet. Konsumenten använder redan mobiltelefonen för att priskontrollera produkter medan de befinner sig i butiken. Straton avslutar med att allt retailers istället borde bry sig om är att folk köper från dem överhuvudtaget.

 

Retailers som inte kan se den pågående utvecklingen till total handel och som inte moderniserar och investerar i framtiden står redan inför en viss problematik och behöver istället en överlevnadsstrategi. Doug Straton fem steg för överlevnad är investeringar, förädringar, reella mätvärden och rätt person på rätt plats.

Investera i system
Retailers bör fråga sig själva om de är villiga att förändra och göra de investeringar som behövs för att få det att hända. Det kommer att vara smärtsamt. Friska delar av organisationen kommer att behöva svälta lite, medan de nya delarna blir matade med en övervägande del av bolagets budget.

 

Sälja förändringen internt
Hur kan retailers säkerställa att anställda på huvudkontor och i butik förstår effekterna under denna övergångsperiod? Det är kritiskt att narrativet förblir positiv internt eller i största möjliga mån handlar om de framtida målen. Dialogen måste grunda sig i det nya konsumentbeteendet och att bolaget måste vara just där och på det sätt som konsumenten önskar. I synnerhet är det viktigt att butikspersonalen inte antar tankesättet att e-handeln tar bort deras försäljning.

 

Fokusera på mätvärden
Förändring är desorienterande. Mätetal kan ge riktlinjer och mätbara delmål som signalerar framsteg och håller alla fokuserade på utvecklingen. Hur ska retailers mäta effekterna av vad de gör för sin kärnverksamhet? Är de villiga att anta förändring, eller endast prata om det? Och hur snabbt vill de implementera förändringen? 

 

Att hitta rätt personer
Retailers behöver hitta och behålla rätt typ av talanger. Alla branscher som genomgår teknisk förändring behöver talang som inte bara kan bygga och förvalta IT, men också människor som vet hur man använder tekniken. En hel del traditionella företag som kämpat med detta har valt att samarbeta med dem som möjliggör en transformation.

 

Retailers tvingas tänka på att få ut så mycket som möjligt ur varje kundcykel vilket kan innebära ett nytt sätt att titta på affärsinvesteringar och marginaler. Slutsatsen, enligt Doug Straton, är att framgång för retailers under en utvecklingsprocess inte handlar om det aktuella kvartalet eller nästa kvartal. Det handlar om nästa och kommande åren.

 

Källa: CNBC

Molnbaserat kassasystem
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram