2019-04-23

 

Trender, orosmoln och nya utmaningar för detaljhandeln 

Låg inflation, god reallöneutveckling och låg ränta ger hushållen ett fortsatt gott utrymme för konsumtion enligt HUI Research senaste rapport. Detaljhandeln fortsätter att öka och årets fyra första månader visar på resultat som varit ovanligt goda för handeln. Dock finns orosmoln vid horisonten i form av amorteringskrav och skattehöjningar. Dessutom håller hela handeln på att digitaliseras och konsumenternas sätt att handla förändras.

 

Trender

Trender som kan komma att påverka detaljhandeln framöver, och kommande år, är bland annat en het bostadsmarknad som innebär fördelar för handlare inom heminredning, byggvaror och elektronik. Men övriga delar av detaljhandeln skall inte vara besvikna, för höstens inkomstförsäkringar som framförallt berör låginkomsttagare tros ge bränsle åt den fortsatta konsumtionen av all detaljhandel. Även klädbranschen, som är mest konkurrensutsatt och väderberoende, kan hålla huvudet högt. Med en ökning på 5,4 procent i förhållande till HUI:s prognos på 2,5 procent ser såväl sommaren som hösten ljus ut för klädbutikerna. 

 

Orosmoln 

Trots strålande siffror för detaljhandeln finns det orosmoln. Om det potentiella amorteringskravet får fäste kan detta ge en psykologisk negativ effekt, som i kombination med eventuella skattehöjningar och stigande räntor kan förvandlas till en bromskloss i handeln.

 

Utmaningar

I större och större utsträckning är det konsumenterna som hittar till butiken. Sättet att handla har förändrats och konsumenterna utforskar produkter på nätet inför besöket i butiken. Köpbeteendet blir mer och mer målinriktat och konsumenterna använder sina mobiltelefoner som shoppingassistenter både inför ett besök i butiken och i själva butiken. Konsumenterna ser den digitala och fysiska butiken som samma butik. Därför är en onlinenärvaro för handlaren extra viktig. Handlaren måste bli bra på att fånga upp konsumenten online, för att sedan driva den in i butiken. Genom det nya sättet att driva handel kan samtliga branscher inom detaljhandeln utnyttja kraften av Internet och närheten till konsumenten till sin fördel - och det är precis det som många handlare nu gör. 

 

Källa: Svd Näringsliv & HUI

Upptäck framtidens kassasystem
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram