2019-06-17

Tips och råd för din e-handel
- del 5 av 5

Baserat på en undersökning av 100 större svenska e-handlare genomförd av Nordic eCommerce Knowledge har vi i fyra veckor belyst konkreta tips och råd som kan lyfta din e-handel. Detta är den sista delen, del 5 av 5: Så segmenterar du dina e-postkontakter. 12 tips som möjliggör riktade nyhetsutskick och erbjudanden till en snävare målgrupp.


Köpbeteende

1. Tidigare köp
Tidigare köp ger information om kunden som möjliggör anpassade utskick. Om köphistoriken visar skönhetsartiklar är kunden med större sannolikhet intresserad av erbjudanden om sminkborstar än om fotbollsskor. 
 

3. Köpfrekvens och köpcykel
Segmentera dina e-postkontakter efter köpfrekvens och köpcykel, dvs hur ofta och när dina kunder tenderar att handla hos dig. Finns det en grupp som handlar varje månad, en gång om året, eller under en specifik tid på dygnet? Segmentera efter frekvens och cykel för att göra dig själv påmind när kunden vill handla.

4. Nöjd Kund Index (NKI)
Om du har möjlighet att utvärdera antalet nöjda kunder kan du gruppera (tagga) respondenterna som nöjda eller mindre nöjda. Efterfråga rekommendationer från de nöjda, och lägg lite extra tid och kraft på de mindre nöjda. Till dessa kan informerande och utbildande material, som antingen gör dem bättre eller hjälper dem, vara tacksamt.
 

Demografi
1. Ålder
Genom att segmentera dina e-postkontakter efter ålder kan du välja bort eller prioritera de åldersgrupper som tillhör din målgrupp, och dessutom anpassa ditt språkbruk för att tilltala en specifik åldersgrupp.
 

2. Kön
Testa att segmentera (tagga) din kontakter efter kön om du erbjuder ett brett produktsortiment för såväl kvinnor som män. Om du dessutom kan segmentera könssegmenten med andra demografiska egenskaper, så som ålder, ger det en ännu snävare och lättarbetad målgrupp.


3. Intressen
Segmentera dina kontakter efter vilket typ av innehåll de klickar på. Det ger dig en bild av vilka intressen och behov olika segment har. Det ökar dina möjligheter att skräddarsy framtida utskick och erbjudanden som du vet att en specifik grupp kommer agera på.


B2B

1. Organisation
Om du är verksam mot olika typer av företag bör du ha i åtanke att även dessa är skilda målgrupper med specifika behov. De tilltalas således av olika innehåll och erbjudanden anpassat för sina verksamhetstyper; banker, småföretag, frivilligorganisationer etc. 


2. Branscher
Om du erbjuder produkter eller tjänster som kan användas i olika branscher är segmentering inom just dessa fördelaktigt. Både restauranger och flygbolag är intresserade av arbetskläder, men intresset av specifika plagg skiljer sig åt mellan de båda branscherna.

 

3. Positioner
Om du är ett B2B-företag består dina e-postkontakter av individer med olika positioner och arbetsuppgifter. Det vill säga säljare, utvecklare, marknadsförare osv. Deras arbetsdag och målsättningar ser olika ut, och de tilltalas därmed av olika innehåll som fyller deras specifika behov.

Källa: Hubspot 

Retail Breakfast Club 2 oktober
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram