2019-04-23

Krönika – Lokal e-handel strategi

Tänk e-handel lokalt så vinner du globalt

KRÖNIKA. Det är svårt för en lokal butik att konkurrera med globala aktörer på de globala aktörernas villkor, dvs. med enkom låga priser. Men trots detta är det förvånansvärt många lokala butiker som byggt upp sin e-handelsverksamhet utifrån en lågprisstrategi med ett butiksutseende som är snarlikt de globala aktörernas.


Det finns ofta en övertro på att ett lågt pris är viktigt för en lyckad e-handelsverksamhet. Effekten blir många gånger den omvända. Resultatet uteblir och den lokala butikens e-handelsverksamhet fungerar inte enligt förväntan.

 

Globala aktörer på Internet, såsom Amazon, lägger stora resurser på internetmarknadsföring och har en lågprisstrategi där man säljer stora volymer till ett mycket lågt pris. Detta är deras framgångsrecept.

 

Istället för en lågprisstrategi bör den lokala butiken utgå från sin styrka, dvs det lokala perspektivet. Genom att framhäva den lokala närvaron, butikens unika sätt att kombinera och paketera produkter, sin passion för ämnesområdet och sitt sätt att måna om kunden, kan den lokala butiken skapa intresse och hävda sig på Internet.

 

Om den lokala butiken dessutom har en fysisk butik, kan e-butiken delvis användas för att driva nya kunder till den fysiska butiken och därigenom öka antalet kvalitativa kundbesök. Exempelvis kan kunder erbjudas att boka ett personligt möte med en expert eller ges möjlighet att hämta sina varor i den fysiska butiken.

 

På samma sätt kan den lokala butiken utnyttja besöket i den fysiska butiken för att driva kunden till att köpa ännu mer genom datorn, mobilen eller surfplattan. Exempelvis kan ett köp genom buikens kassaregister i den fysiska butiken ge kunden rätt till en rabattkod som går att nyttja i e-butiken.

 

Att tänka e-handel utifrån ett lokalt perspektiv ökar vanligtvis försäljningen. Till råga på allt blir det lokala perspektivet mer intressant för den globala publiken.

 

Jens Levin, VD Sitoo & Krönikör

Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram