2019-05-24

Svensk internettrafik nästan tredubblas fram till 2018

Den kraftiga ökningen drivs framförallt av fler internetanvändare och fler uppkopplade enheter, snabbare bredband och mer videotittande. Svenska trafiken på internet kommer att öka 2,6 gånger från 2013 till 2018 och svensk mobildatatrafik kommer femdubblas fram till 2018. Det visar Cisco Visual Networking Index som nu innehåller svenska siffror.

 

Rapporten visar att internettrafiken i Sverige beräknas öka med 21 procent per år fram till 2018. Mängden IP-trafik per invånare i Sverige kommer uppgå till 93 gigabytes 2018 jämfört med användningen under 2013 som låg på 39 gigabytes per invånare. Snittet i resten av världen ligger idag på 15 gigabytes per månad och beräknas öka till 30 gigabytes 2018.

 

Cisco Visual Networking Index visar också att mobilanvändare i Sverige kommer att nyttja mer än 13 gigabyte per månad om fem år, jämfört med snittet i västra Europa som beräknas ligga på strax under 5 gigabyte. Jämfört med snittet i västra Europa ligger Sverige långt före de andra länderna i användningen av mobil datatrafik.

 

Det här visar tydligt svenskarnas möjlighet att ta till sig teknikutvecklingen, vilket öppnar upp möjligheten för fler handlare att komplettera med framgångsrik e-handel. Vi är överlägset längst framme i Europa på att använda ny teknik för att underlätta både i vardagen och i arbetslivet, säger Fredrik Wester, ansvarig för operatörer på Cisco.

 

Läs mer på Cisco

Läs mer på Infrastrukturnyheter.se

Sitoo Kassasystem
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram