2019-06-25

Studier visar stark men ojämnt fördelad detaljhandelstillväxt 

Detaljhandelns betydelse för det lokala näringslivet har länge varit ett outforskat område - tills nu. Nya studier har lyckats klargöra vad som skett i svensk detaljhandel från år 2003 och framåt, samt vilken inverkan dess tillväxt har haft. Tidigare mönster och samband är idag motbevisade.

 

Studien, framtagen av Özge Öner, visar på en mycket stark men ojämnt fördelad detaljhandelstillväxt. Kommuner med stark tillväxt gränsar ofta till kommuner med en svag eller icke existerande tillväxt. Koncentrationen av handel beror, enligt Öners studie, på att detaljhandelsföretagen blir allt färre men större. Orsaken tros vara konsumenters nya beteende som inkluderar frivilliga resor över kommungränserna med syftet att handla, samtidigt som allt fler arbetar i en annan kommun än hemkommunen.

 

Felaktig koppling mellan handel och sysselsättning

I regel har man historiskt dragit kopplingar mellan arbetsmarknadens utveckling och detaljhandels tillväxt. Nya siffror visar nu på motsatsen - graden av tillväxt är inte längre lika nära kopplad till befolkningsutvecklingen. Från 2003 har handeln uppvisat en allmänt sett mycket starkare utveckling än resterande arbetsmarknad. Av landets 288 kommuner har 116 stycken tappat befolkningsandelar, men det är endast 35 kommuner som samtidigt visar på en negativ tillväxt inom detaljhandel. Handeln uppvisar nu istället tillväxt även i de i kommuner som drabbats av minskat befolkningsantal.

 

Vikten av lokal handel

Hur pass viktig den lokala handeln är för ett samhälle är enligt forskaren lätt att glömma. 1 av 10 svenska företag är verksamma inom detaljhandelssektorn. Detaljhandeln utgör även 11 procent av BNP, samtidigt som småskalig handel ­gör att en plats upplevs som mer attraktiv och levande.

 

Özge Öner menar att allt fler kommuner nu börjar prioritera handelns betydelse med ambitionen att öka sin handel -  dock får det inte ske på grannkommunernas bekostnad, då det inte gynnar regionen som helhet.

 

Källa: DagensHandel

Kassasystem för ipad, iphone och ipod
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram