2019-04-23

Snart vet handlaren vem som kliver in i butiken 

Två av tre butiker planerar att automatiskt identifiera sina kunder när de kliver in i butiken. Vem kunden är, vad och hur den handlar kommer inte längre vara en hemlighet för butiksägaren. Den skräddarsydda och omnikanalanpassade köpupplevelsen, så kallad Real Time Retail, skapar nya möjligheter för att göra kundupplevelsen mer relevant i realtid.  

 

Enligt en undersökning gjord av Boston Retail Partners planerar två av tre fysiska butiker att använda NFC-teknik i kundens mobiltelefon för att känna av vem som just klev in och omedelbart börja skräddarsy en specialanpassad köpupplevelse.

 

Känd kund - Skräddarsydd upplevelse

Den skräddarsydda upplevelsen innebär att smarta butiksdatasystem kan analysera kundens geografiska historik och köphistorik i samspel med butikens egna priser och lagersaldo hämtat från kassasystemet. Samtidigt ger satsningen på omnikanal kunden möjlighet att handla när och där de vill. Det skapar en mer relevant köpupplevelse för varje specifik kund. Ju fler vars upplevelser blir skräddarsydda, desto större blir kundens förväntning på nästa butik som de kliver in i. Kundernas förväntan tvingar således fram en reformerad detaljhandel med sömlös koppling mellan upplevelsen i den digitala och fysiska butiken.

 

En och samma kanal

Undersökningen pekar på att en av de största frågorna för detaljahandeln just nu är att förena den digitala opch fysiska butiken som en helhet. 

 

– Framgångsrika detaljhandlare inser att man inte längre kan skilja på kanalerna, och att man måste arbeta för en shoppingupplevelse som tillhandahåller erbjudanden som sätts i en kontext i realtid, säger Ken Morris.

 

Källa: Boston Retail Partners

Kassaregister och webshop som en helhet
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram