2019-04-23

Smarta mobilens spridning snabbast i teknikhistorien?

Den extremt snabba utvecklingen av smarta mobiler kan vara den snabbaste i teknikhistorien. Eftersom vi ännu bara sett den första spridningsfasen av smarta mobiler kan vi inte med säkerhet slå fast att så blir fallet, men mycket tyder på detta. Den första fasen liknar i hög grad televisionens spridning på 1950-talet och Internets spridning på 1990-talet, men den stora skillnaden är drivkraften.  

 

Även om spridningskurvorna till stor del liknar varandra är det frågan om helt olika drivkrafter. Spridningen av smarta mobiler drivs fram av unga och här är det i första hand privatlivets behov som utgör drivkraften. Idag använder redan 90% av befolkning mellan 12 och 45 år smarta mobiler. Däremot är spridningen bland den äldre befolkningen betydligt lägre. Totalt sett är det 94% av befolkningen som har en egen mobil varav 65% är smarta mobiler. Frågan är om handlarna hänger med och är beredda på att byta ut sina kassasystem för att möta framtidens handel. 

 

Varken de äldre eller de yngre var med när användningen av Internet började sprida sig i befolkningen under slutet på 90-talet. Då var det tjänstemännen som drev på utvecklingen. Nu är det en mycket större del av befolkningen som är drivande och dessutom är drivkraften privatlivets behov. Följer den äldre befolkningen efter den yngre befolkningen kommer de smarta mobilerna sannolikt utgöra den snabbaste spridningen i teknikhistorien.

 

Läs hela rapporten: Svenskarna och Internet 2013

Öppna näthandel
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram