2019-04-23

Så skapar du en marknadsplan

Så skapar du en marknadsplan - del 1 av 3

TIPS & RÅD.  En bra marknadsplan är själva kärnan för att lyckas med en affär, oavsett om det är en e-handel eller fysisk butik. En marknadsplan sammanfattar en övergripande insikt om affärsmål, målgrupp, kommunikationskanaler, budget, möjligheter och aktiviteter. I detta och följande nummer av Sitoo Magazine kommer vi - steg för steg - ge tips och råd som guidar dig i arbetet med att skriva din egna helt unika marknadsplan.

 

En marknadsplan behöver inte vara särskilt omfattande för att ge ett bra stöd. Det räcker gott och väl om det innefattar det absolut viktigaste. Men en sak kan vi lova - med en plan på plats underlättas ditt dagliga arbete med genomförande av aktiviteter, kampanjer, kommunikation i sociala medier, vid personliga möten, försäljning. Kort sagt, det underlättar det arbete som driver kunder till din butik. Denna vecka kommer vi gå igenom det som är absolut viktigast för dig: din målgrupp.

 

Identifiera din målgrupp - lär känna din kund

 

Att identifiera sin målgrupp är det första steget man gör i en marknadsplan. Med målgrupp menas 1) befintliga och potentiella kunder 2) påverkare. Påverkare är alla de som kan vara/bli intresserade av ditt företag av andra skäl än just som kunder. Det kan exempelvis vara leverantörer, bloggare, stylister eller andra som i framtiden kan hjälpa till att marknadsföra din verksamhet eller sälja dina produkter. Att försöka vara precis i beskrivningen ger lön för mödan. Att vara för generell såsom att exempelvis skriva "bloggare som skriver om sport", ökar risken att aktiviteter och kampanjer spretar utan att träffa de mål man satt upp för sin verksamhet. Försök istället att fokusera på det specifika med din målgrupp. Ställ frågor såsom: Finns det några gemensamma nämnare dina kunder emellan? Vilka produkter säljer mest? Vad har gått sämre? Finns det någon specifik tid på dygnet då handeln ökar? Frågor som hjälper dig att förstå vem din kund är och hur denna beter sig. En annan viktig fråga att svara på är vilka nya potentiella kundgrupper finns det. Vilka särdrag har dessa osv. Ju mer specifik man är i denna beskrivning desto mer ökar sannolikheten att få till rätt budskap och kanal för att nå även denna målgrupp.

 

Några grundläggande frågor man bör ställa och få svar på kring kunder är:

 

  • Vem köper produkterna? Definierat efter ålder/kön, samt geografisk perspektiv.

  • Vilken typ av livsstil? Definierat efter inkomst, yrke, intressen, boendeform etc.

  • Köpbeteende? Impulsköpare eller inte, vilken tidpunkt på dygnet köp sker etc.

  • Vad driver trafik/besökare till butiken? Är det via bannerklick, kampanjer, inlägg på sociala medier etc.

När du fått svar på ovan frågor kan du börja bygga din kundprofil. Genom att veta mer om din kund får du det underlag du behöver för att kunna göra din eventuella marknadsföring mer effektiv. Har du exempelvis en kundgrupp som i majoritet består av kvinnor i åldern 25-30 som i majoritet har köpt en viss produktkategori hos dig kan använda dig av erbjudanden som just denna grupp uppskattar. 

 

När det kommer till kartläggning av målgrupp två, dvs påverkarna, kan det vara bra att börja med att försöka få en överblick kring vilka medier din primära målgrupp läser och eller integrerar med samt om det finns några medier som omnämner dina främsta konkurrenter. Förmodligen är dessa medier väldigt relevanta även för ditt företag. Lista dessa och andra medier som är relevanta.

 

Gör sedan ett urval av de viktigaste påverkarna att jobba mot. Det kan exempelvis vara en handfull bloggare, stylister, medlemsföreningar, klubbar eller andra intressegrupper, samarbetspartners, och leverantörer. Lista dessa med kontaktuppgifter.

 

När du är klar med detta arbete har du ringat in och skapat en tydlig bild av din kund och din målgrupp.

 

I nästa Sitoo Magazine går vi igenom målbilder för kommunikation. 

 

Lycka till i arbetet!

 

/Sitoo Team

Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram