2019-06-17

Omnihandel primärt fokus när retailjättar möttes i New York

National Retail Federation’s stora konferens i New York lockade i januari 33 000 aktörer inom detaljhandeln. Omnihandel blev det primära fokusområdet när digitala ledare talade på scenen för att övertyga kämpande handlare att sammanfoga sina fysiska butiker med en snabbt växande e-handel.

 

Inom detaljhandeln ser vi en växande försäljning online, en ökad trend för Click & Collect, färre antal besök i fysisk butik samt stigande användning av mobilen hos konsumenterna. Detta är den nya verkligenheten för handeln att bemästra, vilket gör nyheter inom teknik mer aktuellt än någonsin tidigare.


Under konferensen låg mycket fokus på ny teknik, mobila lösningar samt Internets möjligheter att möta konsumenternas krav på omnihandel. Här är några tekniska high-lights som kan komma att förändra handelns sätt att arbeta:

 

RFID för inventering och spårninga av produkter
Fujitsu Frontech presenterade en ny generation av RFID-taggar som kan sys in i kläder för att spåra plagget under hela produktens livscykel. RFID-taggar är nästintill osynliga, transparenta och så pass små att de kan användas för att förhindra förfalskningar om de placeras på tex konst eller andra produkter. Den nya RFID-taggen väntas lanseras under våren 2016. 


Nya smarta bildskärmar för reklam i butik
Samsung deltog under National Retail Federation och presenterade nya bildskärmar ämnade för detaljhandeln. Bildskärmarna som är utrustade med bildsensorer för att visa reklam kan räkna antalet åskådare, hur länge varje förbipasserande tittar på skärmen samt samla information om deras kön och ålder.


Digital kroppsskanning
Intel lanserade under konferensen en ny sensorplattform, Retail Sensor Platform, som syftar till att kombinera butikssystem med analysverktyg för att öka kundupplevelsen. Exempelvis används plattformen av Brooks Brothers I USA för att göra skräddarsydda skjortor via digital kroppsskanning i butik. Även varumärket Nordstrom använder skanningsverktyget för att identifiera klädstorlek.

 

Källa: Zdnet

Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram