2019-06-17

Nya regler som skall underlätta e-handel inom Europa

När det blir allt enklare att handla från, och sälja till andra länder över nätet förändras villkoren och skyldigheterna för svenska e-handlare. Från och med 1 januari 2016 gäller nya regler och riktlinjer om konsumenttvister som uppstår mellan dig som e-handlare och dina kunder.

 

Ny riktlinjer inom EU
För att öka rörligheten av försäljningen online ställer nu EU nya krav på alla europeiska e-handlare. Är du e-handlare förväntas du bland annat från årsskiftet kunna ta emot klagomål på alla europeiska språk - men hur det praktiskt skall gå till är enligt Allmänna Reklamationsnämnden ännu oklart.

Utökade rättigheter för konsumenten
De nya reglerna innebär att konsumenterna får utökade rättigheter gentemot företag som bedriver handel online. Bland annat får konsumenterna ett år på dig att anmäla ärenden till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden), jämför med den tidigare perioden på 6 månader.

Du som e-handlare är numera också skyldig att ta emot och behandla klagomål från konsumenter som känner sig felbehandlade oavsett europeiskt språk. Om du inte godtar reklamationen är du skyldigt att hänvisa till ARN:s webbadress och postadress samt uppge om du gå med på tvisten eller ej. Om ditt svar uteblir kan företaget drabbas av marknadsrättsliga sanktioner.

Krav på utlänkning
Bland de nya reglerna finns bland annat bestämmelser som säger att det måste finnas en länk från din webbshop till, vad ARN:n kallar, “EU-kommisionens onlineplattsform”. På ARN:s hemsida meddelas att det i dagsläget saknas uppgifter om exakt hur och när e-handlare skall länka till onlineplattformen.

 

Källa: Allmänna Reklamationsnämnden

Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram