2019-04-23

Inventering i mobilen

Nu revolutionerar mobilen butikens inventeringsprocess 

Digital teknik revolutionerar nu butikens inventeringsprocess. Att inventera oftare än lagen kräver samt hålla butiken öppen och driva försäljning samtidigt som man inventerar är inte längre ett problem för handeln - Tack vare mobilen.

 

Inventering en huvudvärk

Enligt lag måste varulagret räknas minst en gång per år - optimalt är sista dagen av räkenskapsåret. Många handlare tvingas då pausa övrig verksamhet, och i vissa fall till och med stänga butiken helt i en eller flera dagar, vilket leder till försäljningsbortfall. Oavsett lagerstorlek har inventering varit en resurskrävande huvudvärk för alla handlare. Tack vara mobilen kommer äntligen denna huvudvärk att gå över.

 

Sitoo lanserar smidig inventering med mobilen

Sitoo kassaregister, som är en molnbaserad kassa, utökas med ett smidigt inventeringsstöd som gör det enkelt för handlaren att inventera med datorn, surfplattan eller mobilen.

 

"Sitoo vill göra inventering till en ickefråga för handlarna och lanserar därför ett unikt inventeringsstöd som möjliggör inventering med mobil, padda eller dator" säger Jens Levin, VD på Sitoo.

 

Istället för att att inventera ensam med en dyr handdator kan handlaren nu bjuda in flera deltagare att inventera simultant via sina mobiler. Eftersom systemet kompenserar för försäljning som sker samtidigt som inventeringen pågår, kan butiken vara öppen. Den nya tekniken gör inventeringen smidig och effektiv. Handlaren får bättre kontroll och kan inventera när som helst under året, så ofta handlaren önskar utan någon huvudvärk. 

 

Läs mer om lager och inventering

Framtidens kassaregister redan idag
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram