2019-05-24

Nu i mars fyller Internet 25 år

I mars 1989 skrev Tim Berners-Lee, en brittisk fysiker som arbetade vid CERN, Europas partikelfysiklaboratorium, en promemoria till sin chef med den blygsamma titeln "Information Management: Ett förslag”.

 

I texten föreslog Berners-Lee ett sätt att utveckla delning av information över ett datornätverk, i en sk ”web” av anteckningar med länkar (som referenser) mellan dem som skulle kunna vara mycket mer användbar än en fast hierarkiskt system”. "Vagt men spännande”, var det svar Berners-Lees fick från sin chef. Resten är historia.

 

Det tog bara sju år från de första webbsidorna till att en fjärdedel av USA befolkning använde webben. Det kan jämföras med de 46 år som det tog för elen att etablera sig, de 35 år som telefonen behövde för att slå igenom eller de 26 år som TV:n behövde. Trots att webben idag fyller 25 år är den fortfarande bara i början av sitt liv.

 

Källa: The Economist

Starta en E-butik där människor tycker om att handla. Och handla igen.
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram