2019-06-17

Kunder i åldrarna 15 till 24 tar upp mobilen varannan minut 

En undersökning publicerad av Institute of Practitioners in Advertising visar att mobilen nu är hetare än någonsin. Enligt rapporten använder konsumenter i åldrarna 15 till 24 sina mobiltelefoner i genomsnitt 387 gånger per dag - med andra ord varannan minut.  

 

Specifik information om mobilanvändning
Personer över 25 år visar sig ha en lägre användarfrekvens, närmare bestämt 264 gånger om dagen - en siffra som även den är högre än förväntat.

 

Rapporten ger svar på var och när på dygnet vi använder mobilen för att surfa, kommunicera, interagera på sociala medier eller titta på videos. Resultatet visade att vi till största del, 68 procent, använder mobilen på hemmaplan. Resterande del av användandet, 32 procent, sker utanför hemmet. Vi tenderar att titta på videos via mobilen under helgen. Detsamma gäller för användandet av Facebook, närmare bestämt på söndagar efter lunch. Rapporten visar också att vi föredrar att använda mobilen som kommunikationsmedel under kvällstid, specifikt mellan kl 18 och 18:30.

 

Riktlinjer för handlares marknadsinsatser

Information som denna, om konsumenternas mobilvanor, ger riktlinjer och beslutsunderlag för handlare att utforma sina kampanjer och marknadsföringsinsatser. Det ger handlare ett underlag för vilket typ av innehåll de bör kommunicera, i vilken kanal, i vilket format och när detta bör göras för att ge maximal utdelning.  

 

"Denna rapport ger en bild av vem som gör vad på sina telefoner och när de gör det, vilket ger djup till alla typer av kampanjer - inte bara mobila sådana. Jag räknar med att det kommer att leda till en mer utvecklingen av sofistikerad användning för annonsörer. Varje ögonblick är nu ett försäljningstillfälle och en möjlighet att tjäna på varumärkets content eller reklam om de förtjänar det. Det kommer också att gradvis förändra människors förväntningar på det som varumärken distribuerar" säger Sue Underman från MediaCom om undersökningen.

 

Källa: Institute of Practitioners in Advertising

Det nya sättet att driva butik
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram