2019-06-17

Kedjors framtid i cityområden är många små minibutiker

Den amerikanska butikskedjan Target satsar på små butiker för att expandera den gigantiska kedjan. Taktiken för att komma närmare kunderna i cityområden innefattar hundratals minibutiker i flexibla format som ska gör det möjligt för kedjan att expandera i urbana områden. Andra kedjor såsom Walmart, Sears, Kohl's och Tesco gör samma sak.

 

Planerna är en del av Targets omnichanneltillväxt, men de är inte ensamma om denna strategi. Andra kedjor såsom Walmart, Sears, Kohl’s och Tesco gör liksom Target om sina butiksstrategier för att komma närmare kunden.

 

Hittills har Target öppnat 23 mindre butiker, så kallade CityTarget’s, i större städer så som Chicago och Philadelphia. Enligt kedjans VD Brian Cornell, kan marknaden vänta sig ytterligare 9 butiker under 2016. Planen sträcker sig till att omfatta minst 16 nya minibutiker under 2017. En nyckelfunktion för dessa CityTarget’s är att fungera som utlämningsställen för onlineköp.

 

Demografiskt anpassat utbud

Minibutikerna skiljer sig åt i utbud från de stora varuhusen, samt från varandra. Varje specifikt CityTarget har ett eget sortiment anpassat för sitt demografiska område. Exempelvis har CityTaget i Tribecka, New York, fokus på barn - och familjeprodukter för att möta behoven hos många av områdets barnfamiljer. Tribecka skiljer sig därmed mycket från CityTarget vid University of Maryland som istället har ett stort utbud av skönhet och kläder, mer anpassat för universitetsstudenter.

 

Förutom skillnaden i utbud är även förpackningarna anpassade efter butikens storlek. Förpackningarna är mindre på CityTarget, dels för att få plats på de till ytan mindre butikshyllorna och lagerplatserna. Främst är förpackningarna anpassade för hur kunden fraktar dem, dvs ofta via kollektivtrafiken i urbana områden.


Ej anpassat för glesbyggden

Walmart är en av föregångarna för konceptet med expressbutiker likt CityTarget. Walmart testade konceptet på glesbygden men fick tänka om då konsumenter utanför stadskärnan inte fungerar likadant som de urbana konsumenterna  Dessa är mer benägna att sätta sig i bilen för att besöka de större varuhusen för att köpa på sig större volymer och fler artiklar under samma besök. Felsatsningen resulterade i 102 nyöppnade expressbutiker på glesbygden som sedermera fick stänga ner då konceptet inte var anpassat för denna kundgrupp. Nyckeln till framgång kanske ligger i Targets urbana strategi, något endast tiden får utvisa.

Källa: Business Insider

Retail Breakfast Club 18 november
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram