2019-05-24

Fysisk handel och e-handel går samman

Fysisk handel och e-handel går samman - Se intervjun

Devin Wenig, President eBay Marketplaces, menar på att de senaste två åren har varit extraordinära i den meningen att tekniken har förändrat hela vårt sätt att handla och hela detaljhandeln. E-handel och fysisk handel har gått samman, och allt är endast en kanal, sk. omni-channel. Se hela intevjun som är genomförd av McKinsey Publishing.

 

Devin Wenig tror att vi har kommit till en brytpunkt där tekniken nu är så genomgripande och så användbar att vi är förbi den kritiska punkten. E-handel och fysisk handel är nu sömlöst tillsammans, och allt är endast en kanal, sk. omni-channel. De senaste två åren i synnerhet har varit extraordinära i den meningen att tekniken har förändrat hela vårt sätt att handla och hela detaljhandeln.

 

Devin Wenig menar på att varje enskild handlare måste ha en omni-channel-strategi annars kommer de inte att överleva.

 

Källa: McKinsey Publishing

Kassaregister och webshop i samma system
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram