2019-06-25

Annonsering i sociala medier

Fyra tumregler för annonsering på Facebook och Instagram 

Med knappt 2 miljarder månatliga aktiva användare fortsätter Facebook att växa, och erbjuder nu handlare en aldrig tidigare skådad chans att så enkelt nå sina konsumenter för att exponera sina produkter. Samma möjligheter skådas hos Instagram, som möjliggör en kontaktyta mot en yngre målgrupp där möjligheterna till ökad varumärkeskännedom fortfarande är mycket outnyttjad. 

 

Konsekvent kommunikation
Det är inte tillräckligt att förlita sig på organiskt innehåll i sociala medier. Betald synlighet, dvs annonsering, utgör således ett grundläggande instrument för att bekräfta sin närvaro i en så konkurrensutsatt bransch som retail. Därför bör betald synlighet vara ett komplement till, och ses som en förlängning av, det organiska innehållet. Därför är ett konsekvent budskap av yttersta vikt för att förstärka varumärkesbilden. Är något tveksamt kan det vara värt att arbeta fram nytt innehåll som på ett bättre sätt förstärka er varumärkesbild och som går i linje med vad varumärke representerar - Och kompromissa inte.

Känn er målgrupp
Även om möjligheten finns att exponeras för alla tänkbara konsumenter är det varken effektivt eller lönsamt. Vänd er istället till den målgrupp som är mest relevant för er affär. Med såväl Facebook som Instagram finns möjligheten att göra annonserna väldigt nischade. Verktyg som Facebook Audience Insights underlättar också förståelsen för vilka era kunder är och att implementera dessa parametrar i er nästa annonskampanj.

Mät rätt nyckeltal
Det är nödvändigt att vara på det klara kring syftet med en specifik kampanj och att anpassa valda mätvärden därefter, beroende på vilket syfte annonen ska fylla. Oavsett om målet är att öka varumärkeskännedomen, driva fottrafik till butiken eller öka online-försäljningen är det nödvändigt att besitta kunskap om vilka nyckeltal ni vill optimera mot för att maximera investeringen i kampanjen. Att välja rätt nyckeltal är kärnan i en välplanerad annonskampanj.

Optimera mera
Att välja rätt nyckeltal för att säkerställa att kampanjen tjänar sitt syfte är trots detta inte tillräckligt för att garantera ett gynnsamt utfall. För att i sin tur säkerställa att kampanjen når bästa tänkbara resultat är optimering av annonskampanjen en grundläggande aktivitet för framgång. Rent data bör utgöra riktlinjerna för optimeringen av annonsmaterial och kampanjer med inställningen att vissa annonser eller hela kampanjer kan komma att behöva strypas. Genom att titta på data synliggörs snabbt vad som genererar bästa tänkbara resultat utifrån satta mål och nyckeltal. Baserat på detta kan sedan förändringar implementeras på kommande kampanjer.

 

Källa: Dagens Media

Kassasystem från Sitoo
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram