2019-06-17

Fem tips som kan stärka din närvaro i sociala medier

Innehåll och kommentarer på sociala medier har idag större konsumentpåverkan än betalda annonser i samma kanaler. Nästan hälften, 45 procent, säger sig bli påverkade av organiskt innehåll i sociala medier visar en undersökning från PwC. Här följer fem tips som kan boosta din närvaro i sociala medier.

 

1. Var konsekvent

När det kommer till inlägg, meddelanden och hur ofta du använder sociala medier bör du agera konsekvent. Andelen engagerade följare är ett direkt resultat av hur konsekvent du är i dessa kanaler. Gör en plan för vad du ska publicera och när, samt hur du planerar att respondera på andras inlägg och kommentarer.

 

2. Använd fler kanaler

Du kan ha ett socialt nätverk som du föredrar att använda framför andra, men det betyder inte att hela din målgrupp finns där. Om du vill nå framgång i sociala medier bör du vara närvarande och aktiv i flera kanaler. Inom retail är Instagram, Facebook, Pintrest och i vissa fall Twitter bra forum.

 

3. Optimera innehåll för varje kanal

Ett inlägg passar inte alla kanaler. Välj ut, sålla och formatera ditt innehåll efter varje enskild kanal. Du behöver bilder för Instagram, filmer och “memes” för Facebook och korta, snärtiga meddelanden för Twitter. Ett budskap kan således komma i tre olika skepnader beroende på kanal.

 

4. Innehåll i linje med ditt varmärke

Det är lätt att fokus hamnar på att antalet “likes” och följare som du lyckas tillskansa dig. Kom ihåg att framgång inte enbart ligger i mängden respons. Ta fasta på att allt ska gå hand i hand med din varumärkesidentitet, och tänk ett extra varv innan du publicerar inlägg som kan generera mycket brus men som kanske avviker från ditt budskap.

 

5. Förstärk alla marknadsföringsinsatser

Sociala medier är prisvärda om än underskattade verktyg som kan stötta alla aspekter av din övriga marknadsföring. I marknadsplanen bör tankar ingå kring hur sociala medier ska integreras med andra utåtgående aktiviteter - även de som sker “offline”.

 

Källa: Emarketer & Entrepreneur

Kassaregister, webshop eller båda i samma system
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram