2019-04-18

Färg påverkar oss och våra köpbeslut mer än vad vi tror

Varför är Facebook blått? Enligt The New Yorker är orsaken enkel: Mark Zuckerberg är färgblind vad det avser rött och grönt men inte blått. Med Zuck’s egna ord: "Blått är den rikaste färgen för mig, jag kan se alla toner." Det kanske inte blir värst vetenskapligt just i fallet Facebook, men det finns några fantastiska exempel på hur färg faktiskt påverkar oss.

 

När allt kommer omkring är det visuella sinnet det mest utvecklade hos majoriteten av oss. Därför är det helt naturligt att vi till 90% bedömer om en produkt är värd att testas, enkom på dess färg. Frågan man bör ställa är hur starkt färger påverkar oss och hur vetenskap inom marknadsföring kan berätta mer för oss kring detta. Social media tjänsten Buffer har grävt lite djupare i den senaste researchen i ämnet och sammanfattat på deras blogg.


Man har hittat att vissa färger passar bra för vissa typer av företag, medan andra färger skulle vara helt otänkbara. Färgen svart exemplevis upplevs som professionell, seriös, definitiv, direkt och används därför av många företag inom exempelvis kosmetika, mode, oljeindustri, penningmarknad osv. Färgen grön däremot upplevs som naturlig, organisk, vårdande och lugnande och används därför också flitigt inom hälsa, medicin, myndighet osv. Färgen blå signalerar å sin sida professionalism, hälsa, renhet, affärsmässighet och passar för företag inom exempelvis forskning, innovation, finans, teknologi och vård.

 

En annan aspekt man hittat är hur stor roll färger spelar i våra köpbeslut. Många av våra beslut vilar helt på hur vi påverkas av färgen på en produkt eller en tjänst - och det skiljer sig mellan könen. Kvinnor uppskattar och känner sig trygga med färgen lila medan en majoritet av männen säger att det är en av de färger de undviker. Färgen grönt går hem hos båda könen och bidrar till att förenkla beslut. En annan slutledning artikeln drar är att svarta produkter upplevs som mer exklusiva och lyxiga än exempelvis en orange eller gul dito. Färgen rött får oss att reagera, men inte alltid i positiv bemärkelse. Sammanhanget färgen syns i spelar således också stor roll.

 

Läs artikeln på Buffer i sin helhet här.

Öppna nätbutik
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram