2019-06-17

Efter Omnichannel kommer Unified Commerce

Detaljhandelns evolution har gått från Single Channel till Multi Channel till Omnichannel. Nu är vi på väg in i nästa fas som kallas Unified Commerce. Enligt en studie av Demandware strävar 85% av handlarna i USA efter att uppnå Unified Commerce inom 10 år. Hur skiljer sig Unified Commerce från Omnichannel och varför blir detta nästa naturliga fas?

 

Den stora skillnaden mellan Omnichannel och Unified Commerce är att i Unified Commerce existerar endast en sanning och den är transparent i alla kanaler och uppdateras i realtid oavsett kanal. Dvs det finns ingen skillnad i data mellan kanalerna. I och med att Omnichannel bygger på många olika system som samverkar finns det en diskrepans i data och i tid. Systemen är integrerade, men endast där det finns gemensamma beröringspunkter, dvs det existerar data i ett system som inte existerar i ett annat system. Dessutom är många system pc-baserade och inte molnbaserade, vilket medför tidsdiskrepanser i integrationerna, dvs data uppdateras inte i realtid utan med vissa tidsintervaller. Detta gör att sanningen inom ramen för Omnichannel även kan skilja sig åt i olika kanaler rent tidsmässigt.

 

Unified Commerce bygger på att det endast finns en plattform. Om plattformen i sin tur bygger på olika system måste integrationerna mellan systemen var i realtid och helt friktionsfria. Unified Commerce är en friktionsfri värld i realtid där endast en transparent sanning existerar. Det finns endast en fullständig version av kundinformation, orderinformation, lagerinformation, produktinformation, priser, erbjudanden mm. All information är transparent i alla kanaler. Görs förändringar uppdateras informationen i realtid utan någon friktion. Det är enkelt att påbörja ett köp i en kanal och fortsätta köpet i en annan kanal för att därefter slutföra köpet i en tredje kanal. 

 

Den stora drivkraften bakom Unified Commerce är att konsumenterna redan idag ser alla kanaler som en helhet och förväntar sig att de skall kunna röra sig friktionsfritt mellan samtliga kanaler. För att möta konsumenterna på bästa sätt är Unified Commerce en förutsättning.   

 

ComputerWeekly

EMarketer

Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram