2019-06-17

Digitaliseringen av handeln växer starkt online och i butik 

I takt med det förändrade köpbeteendet satsar kedjorna på omnikanalskoncept för att ta ett helhetsgrepp på försäljningen oavsett kanal. Runt 60 procent av detaljhandelsföretagen har försäljning i flera kanaler, och denna andel växer. Även mobilen blir allt viktigare i köpprocessen. 2015 genomfördes fyra av tio köp i mobilen, och mobiltelefonen som shoppingverktyg blir under 2016 allt viktigare.

 

Under det första kvartalet 2016 var den totala e-handelstillväxten 15 procent i Sverige. Sett till denna utveckling tros den svenska detaljhandeln öka online med 16 procent under hela 2016 - en utveckling som motsvarar 8 miljarder kronor. Prognosen grundar sig främst i konsumenternas fortsatta förändrade köpbeteende.

 

En stark krona

Trenden är en självuppfyllande profetsia då bekvämligheten ökar i takt med att e-handelsplattformar och betalningslösningar blir allt mer mobilanpassade. I denna mix spelar även den svenska kronan en stor roll, då den nu är svag och därför har potential att hålla kvar konsumtionen inom Sveriges gränser.

 

Mode och teknik är populärast på nätet

Under det första kvartalet e-handlade i snitt 7 av 10 svenskar minst en gång i månaden. I denna grupp är yngre personer och stadsbor överrepresenterade. Hälften av de tillfrågade som bor i antingen Stockholm, Göteborg eller Malmö handlar på nätet minst en gång per månad. Till skillnad från tidigare år ser vi inte längre någon könsskillnad i shoppingbeteende online. Lika många män som kvinnor handlade minst en gång under både januari, februari och mars.

 

De varor som klickades hem mest frekvent var kläder, skor och hemelektronik. Under reamånaden januari var hemelektronik populärast. Under mars steg volymen sålda kläder då vårkollektionerna släpptes. Dock ser vi här en skillnad mellan könen. Bland de e-handlade elektronikvarorna stod männen för flest köp, och bland de hemklickade kläderna var flest kvinnor.

 

Branschutveckling 

Böcker är en del av den mest mogna branschen online. Bokindustrin online har lyckats väl med att digitalisera sina produkter för att passa det nya konsumentbeteendet med digitala versioner så som e-böcker och ljudböcker för nedladdning. De passar även på att utöka sina samarbeten med aktörer från andra branscher för att nå fler kundgrupper.

 

Men även produkter inom sport och fritid har en stark tillväxt, både online men även i fysisk butik. Svenskarna är väl medvetna om sin hälsa och dagens krav på rätt utrustning för idrott och friluftsliv är positiv för de ledande detaljisterna på nätet. Handlare inom sport och fritid tycks bli införstådda med konsumentbeteendet och satsar nu stort på att erbjuda passande sortiment till en bredare målgrupp.

 

Källa: e-barometern

Det nya sättet att driva butik
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram