2019-06-17

Digital handel blåser liv i den analoga butiken

Vad händer med butikslokalerna om det är så att e-handel och fysisk handel håller på att växa ihop? Enligt en artikel i Fastighetsnytt finns det faktiskt en del som talar för att digitaliseringen av handeln kan ge ett uppsving för små butiker och leda till gågatans revansch.

 

Ny teknik förändrar vårt sätt att leva. Sociala förhållanden förändras, vissa företag försvinner och andra blomstrar. Misstaget vi ofta gör när vi försöker tolka det som sker i en omvandlingsfas är att vi stirrar oss blinda på det tekniska och glömmer de mänskliga behoven. Det är nämligen den teknik som bäst tillgodoser de mänskliga behoven som vinner, inte tvärt om, att vi anpassar oss efter den senaste tekniken. Ett exempel på detta är kassasystem som integrerar med såväl den fysiska butiken som webshoppen, vars syfte är att driva folk till butiken. När e-handeln började skjuta fart för ett drygt decennium sedan var det många som trodde att den skulle leda till tomma butikslokaler och slå hårt mot dem som äger handelsfastigheter. I stort sett har de farhågorna kommit på skam. Trots att han arbetar med system för e-handel och talar synnerligen varmt om digitalisering menar Jens Levin, som är vd på butiksystemföretaget Sitoo, att den analoga världen kommer fortsätta att locka oss.

 

Rekommendation:

Sitoo rekommenderar dig att läsa hela artikeln i Fastighetsnytt: Digital handel blåser liv i den analoga butiken

Framtidens kassaregister redan idag
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram