2019-06-17

Omnichannel med Sitoo

Den nya verkligheten för fysiska butiker

Förhållandet mellan den digitala och fysiska butiken har förändrats. Enligt en färsk undersökning på uppdrag av Google har tre nya realiteter i detaljhandeln konstaterats. 1) Internet driver trafik till den fysiska butiken 2) Mobilen fungerar som köpassistent i den fysiska butiken 3) Konsumenternas nya sätt att handla kräver en helhetssyn på den digitala och fysiska butiken.

 

De flesta handlare förstår ännu inte i vilken utsträckning Internet påverkar försäljningen i den fysiska butiken. Heller inte hur besöken i den fysiska butiken påverkar försäljningen på nätet. Handlare måste lära sig att nå kunderna på deras egna villkor. Bry sig mindre om var försäljningen sker och mer om hur man kan hjälpa sina kunder att genomföra sina köp.

 

1) Internet driver trafik till den fysiska butiken

För vissa konsumenter, är den lokala butiken fortfarande en plats för att upptäcka produkter och prata med experter, men för andra, är det mer som en lokal distributionscentral där de kan slinka in snabbt för att plocka upp en produkt som de i förväg tittat på eller förbokat på nätet.

 

Scott Zalaznik, Sprints vice VD, menar att 90% av deras kunder påbörjar sin köpresa på nätet men genomför köpet i den fysiska butiken.

 

Enligt en studie 2014 om lokalt sökbeteende fann man att 50% av konsumenterna som genomfört en lokal sökning på sin mobil kommer att besöka en butik inom en dag.

 

2) Mobilen fungerar som köpassistent i den fysiska butiken

Tack vare vår ständigt uppkopplad värld, har vi blivit vana vid snabba svar och att alltid ha en uppsjö av information tillgänglig på vår hand. Endast ett fåtal handlare har utnyttjat detta till att stärka den totala shoppingupplevelsen i den fysiska butiken.

 

Konsumenterna blir alltmer frustrerade över bristen på butiksinformation. Två tredjedelar av de tillfrågade konsumenterna i Googles undersökning sa att de inte kunde hitta den detaljinformation som de sökte i den fysiska butiken. Därav vände sig många till mobilen för att fylla informationsluckan.

 

3) Konsumenternas nya sätt att handla kräver en helhetssyn på den digitala och fysiska butiken.

Trots att vårt sätt att handla har förändrats drastiskt, så förstår de flesta handlarna ännu inte i vilken utsträckning datorn, surfplattan och mobilen påverkar försäljningen i den fysiska butiken. Handlarna förstår heller inte hur besöken i den fysiska butiken påverkar försäljningen på nätet. Resultatet blir att handlarna undervärderar den verkliga effekten av deras digitala investeringar och vikten av att erbjuda både en digital och fysisk butik som samverkar sömlöst.

 

Bron mellan digital trafik och gångtrafik

Bron mellan digital trafik och gångtrafik har blivit en konkurrensnödvändighet i detaljhandeln. De handlare som tar till sig den nya verkligheten kommer att bli vinnarna med smart fysiskt kassaregister och webshop i ett.

 

Källa: Think with Google

Kassaregister och webshop i samma system
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram