2019-06-17

Den nära och personliga kundrelationens era är här

De stora multinationella e-handelsaktörerna såsom Amazon slår på den lokala handeln med digital briljans och teknisk innovation. Dock ser vi nu en öppning för den lokala detaljhandeln där de kan slå tillbaka genom närheten till sina kunder. 2015 är The Age of the Consumer - Den nära och personliga kundrelationens era är här.


Kundrelationen en konkurrensfaktor
Kunderna ges idag större tillgång till mer information, de får ökad kontroll och förväntar sig att kunna handla när och där de själva vill. Detta sätter stora krav på detaljhandeln att anpassa sig till kundernas nya sätt att handla. De handlare som lyckas skapa den starkaste relationen till sina kunder kan göra det till sin största konkurrensfaktor. Låga priser och pressade marginaler kan inte längre mäta sig med en nära och lojal kundstock. 


Genom ett större kundfokus kommer de vinnande handlarna vara de som anpassar sig bäst och som utnyttjar sin kundnärhet till sin fördel. Handlarens närhet till sina kunder både fysiskt och online är ett framgånsrecept som bäddar för en "homerun". Genom en omnikanalstrategi kan den lokala detaljhandeln implementera kundernas mobila onlinevanor i sin verksamhet, göra kunderna till stammisar och satsa på kundens köpupplevelse i alla aspekter. Det vassaste vapnet blir då ett kassaregister som talar med både den fysiska butiken och en responsiv webshop.

 

Fokusera på värdeskapandet
Visst är det viktigt att hålla sig ajour med sina konkurrenter och deras erbjudanden, men fokuset bör ligga på vad dina kunder efterfrågar och vilket värde du kan skapa för dem. 
Istället för låga priser bör du som handlare fokusera ännu mer kraft på att ta reda på vad dina kunder verkligen vill ha och erbjuda detta på bästa möjliga sätt. Lär känna dina kunder, för de är dina bästa vänner. 

 

Källa: The Huffington Post & Internetretailing

Omnikanalsystem - Det nya sättet att driva butik med
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram