2019-06-17

Data om kunden är den nya valutan i framtidens handel 

Trendrapporter pekar på att försäljningen av lyxvarumärken online vs. i fysisk butik kommer nå sin jämnvikt år 2025. Försäljningen kommer backa från dagens 92% till 75% i fysisk butik, trots den digitala försäljningstillväxten. Det lämnar den fysiska butiken i centrum av köpupplevelsen - Något som lett till satsingen Store of the Future.

 

När den fysiska köpupplevelsen exekveras korrekt är den magisk. Men förtrollningen är något avtagande. Det menar José Neves, VD och grundare av internationella e-handelsplattformen Farfetch som tillhandahåller lyxvarumärken världen över. Enligt Neves är teknologi i det fysiska rummet botemedlet, mer specifikt teknik som syftar till att länka samman den digitala och fysiska världen genom data.

 

Fysisk retail saknar data
Medan branschen länge pratat om att koppla samman online och offline, så kallad omnichannel, med exempelvis Click & Collect och Same Day Delivery kvarstår pusselbiten kring vad som händer på butiksgolvet. Ännu är kunden anonym under köpresan tills dess att det faktiska köpet genomförs. Det finns ingen data till hands för att möjliggöra något annat menar Neves.

 

"Handlare behöver ett sätt att samla information om sina kunder i butik, precis som de samlar in data från onlinebesökningar" säger Neves. Faktum är att data är hjärtat av Farfetch nya fysiska satsning Store of the Future, som bygger på att driva personliga kundupplevelser med hjälp av digital teknik.

 

E-handel som satsar fysiskt

"Hur kan handlare vara seriösa kring data när 92% av all action sker i fysisk butik om de inte samlar in data i butikerna?" frågar Neves. Det genomsnittliga onlinebesöket på Farfetch e-handel varar i genomsnitt 5 minuter. Under den tiden hinner 15000 datapunkter om kunden samlas in, som enligt José Neves är en av anledningarna till att Farfetch för närvarande värderas till över 8 miljarder kronor, vilket sannolikt kan komma att konkurrera ut Net-a-Porter som idag är en av de största leverantörerna av lyxvarumärken online.

 

"Store of the Future syftar till att leverera framtidens köpupplevelse i fysisk butik genom att synliggöra för handlarna vad som händer i butiken. Det är den “offline cookie” som sluter cirkeln - från en fantastisk onlinenärvaro till en komplett omnikanalupplevelse, och slutligen digital teknik i butiken som förstärker hela kundupplevelsen", säger Neves.

 

Satsningen bygger på idéen om “känd kund”, dvs igenkänning av kunden så fort den kliver innanför butiksdörren. Kärnidéen är ett opt-in datadelningkoncept där kundens shoppingpreferenser, onlinebeteende och köphistorik blir kända för butikspersonalen. Det möjliggör för personalen att istället bli "in store influencers" som leder till en bättre och personligare kundupplevelse. Syftet är att göra detaljhandeln mer privat, till skillnad från exempelvis Amazon Go som försöker flytta massprodukter i stor skala.

 

Data blir en valuta i byteshandel med kunden

Nyckelvärdet ligger i data. Enkelt uttryckt ligger potentialen i att kunna ansluta flera varumärken och butiker runt om i världen med den fysiska konsumenten i centrum, menar José Neves som förklarar att en sådan satsning primärt riktar sig till generation X, så kallade millennials, som redan ser data som en valuta som de är villiga att byta mot något annat av värde.

"Mantrat för branschen behöver vara en enda bild av data. Data är den mäktigaste delen av framtidens butik. Det är absolut nödvändigt att vi tar med datainformationen in i våra butiker och levererar otroliga kundupplevelser som bara data kan tillåta oss att göra" menar Neves.

 

Källa: Forbes

Sitoo med Kassasystem och Webshop
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram