2019-06-17

Click & Collect är populärt, men gammelkassorna brister

Click & Collect är inte längre enbart en populär trend. Enligt en studie i Storbritannien - under Q4 förra året - valde 40 procent av brittiska onlinekunder att hämta ut minst ett av sina nätköp i fysisk butik istället för att vänta på en leverans till närmaste postombud. Men hur butiken hanterar tjänsten är avgörande för kundrelationen.

 

Att boka en vara online och hämta den i butik var en vanlig företeelse under julhandeln. Enligt undersökningen Christmas Customer Pulse Report ökade användningen av Click & Collect med 39 procent från föregående år. Dock var det långt ifrån alla som var nöjda med det populära leveransalternativet. Mer än var tredje uppgav att de stötte på problem med tjänsten som påverkade deras inställning till butiken negativt.

  

Outvecklad hantering pga gamla system

Ett av de största problemen bland de tillfrågade konsumenterna kretsade kring butikernas interna hantering pga gamla system. Det tog alldeles för lång tid för personalen att lokalisera bokningarna när kunden väl stod i butiken för upphämtning, vilket resulterade i långa väntetider.

 

För att Click & Collect skall vara en uppskattad service och inte ett problem, så måste handlaren ha en fungerande hantering avseende systemstöd som kan hantera hela processen. Detta gör att Click & Collect blir en invensteringsfråga för handlaren.


Click & Collect på rätt sätt ökar försälningen
Trots kritiken mot hanteringen av Click & Collect är 64 procent ändå nöjda med upplevelsen. Att knyta ihop onlineshopping och den fysiska upplevelsen är ett framgångsrecept för handeln, men det krävs som påvisat att tjänsten upplevs som smidig för att handlaren skall bygga en god relation med kunden. Lyckas handlaren gör just detta öppnas värdefulla möjligheter för en växande kundstock av kända kunder och ökad försäljning.

 

– Ironiskt nog, vid en tidpunkt då onlinehandeln fortsätter att växa, är det butiksupplevelsen som blir allt viktigare. Som undersökningen visar, har dagens onlinekunder inga betänkligheter över att handla någon annanstans om återförsäljarna inte uppfyller deras förväntningar, säger Jason Shorrock, vice president of retail strategy på JDA som genomföre undersökningen Christmas Customer Pulse Report.

 

Källa: Internet Retailing

Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram