2019-04-23

Vi använder både mobil och dator - för samma aktivitet

Explosionen av Internetanslutna datorer och mobiler har skapat ett helt nytt sätt för oss att arbeta, handla, umgås och organisera oss. Vi har blivit medborgare på Internet. Ett samtal eller exempelvis ett inköp via e-handel kan påbörjas på en surfplatta för att sedan avslutas i en mobil, eller tvärtom. Beteendet bakom hur och varför vi växlar mellan olika enheter blev nyligen undersökt av Facebook och GFK.  

 

Studien, som inkluderade ca 2000 vuxna personer i USA, fokuserade på hur man växlar mellan mobil, dator och surfplatta för att påbörja och slutföra vissa uppgifter såsom att beställa biljetter.

 

Några anmärkningsvärda slutsatser i studien är:

 

  • Mer än 60% använder minst två olika enheter per dag, hela 40% använder minst tre olika enheter.
  • Av dem som använder minst två enheter om dagen, säger mer än 50% att de kan påbörja en uppgift på en enhet och avsluta den på en annan.
  • Av dem som använder minst tre enheter om dagen, säger mer än 77% att de kan påbörja en uppgift på en enhet och avsluta den på en annan.
  • När man byter från exempelvis mobil till dator beror på att man vill se detaljer (eller helheten) på en större skärm (dator, surfplatta) istället för på en liten skärm (mobil). Ofta påbörjar man en aktivitet på mobilen för att sedan avsluta den på en surfplatta eller en dator. 

Facebook menar att resultatet av undersökningen understryker behovet av att vara konsekvent i alla kanaler, dvs att vara anpassad för alla skärmar, så att användare kan påbörja en aktivitet på en enhet och avsluta den på en annan utan att uppleva hinder.

 

Källa: Mashable och länk till artikeln i helhet

Skapa din e-butik med Sitoo
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram