2019-06-17

Brexit orsakar största tappet på 10 år i brittisk detaljhandel

Effekterna av Storbritanniens exit ur EU, det så kallade Brexit, har fått negativa effekter för den brittiska detaljhandeln. Effekterna är påtagliga i fysiska butiker där försäljningen rasade med 3,6 procent under juni månad, jämfört med juni 2015. Utvecklingen motsvarar den sämsta på 10 år för branschen.

 

Det var under den sista veckan i juni som de negativa siffrorna var som mest kännbara för handeln, menar analysfirman BDO som tagit fram rapporten. Försäljningen föll totalt 8,1 procent i förhållande till den inledande uppgången på 3,8 procent under den första veckan i juni.

 

Modebranschen bland de hårdast drabbade
Handlare tillhörande branscherna mode och hemprodukter ska ha blivit hårdast drabbade. Resultatet av Storbritanniens avståndstagande från EU blev ett tapp på 4,6 procent i modebutikerna respektive 6 procent i hemprodukter.

Under EU-omröstningen i Storbritannien skall även stämningen bland brittiska konsumenter ha försämrats, enligt en enkätundersökning framtagen av undersökningsföretaget GFK. GFK:s index för de brittiska hushållens förtroende visade på -9, jämfört med -1 under föregående månad. Denna nedgången rapporteras som den största sedan januari 2011. Hur detta påverkar svenska konsumenter är ännu oklart.


Källa: DI

Kassaregister, webshop eller båda i samma system
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram