2019-06-17

Besöken i fysisk butik minskar men försäljningen ökar

Konsumenterna har förändrat sitt sätt att handla. Antalet butiksbesök har minskat drastiskt de senaste åren, men försäljningen i butikerna har ökat. Konsumenterna är pålästa och mycket mer målinriktade än tidigare. Antalet butiksbesök har minskat med 55 procent mellan 2010 och 2013, men under samma period har försäljningen i de fysiska butikerna ökat med 9 procent. 

 

Trafiken i fysiska butiker minskar

Enligt en undersökning av ShopperTrak har antalet butiksbesök minskat med 55 procent mellan 2010 och 2013. För att genomföra undersökningen använde ShopperTrak ett nätverk av 60 000 besöksräknare som spårade antalet butiksbesök i både varuhus och större butiker över hela USA.

 

Även om e-handeln ökade kraftigt under den här perioden uppgick den i slutet av 2013 endast till 5,9 procent av den totala detaljhandeln i USA. Istället beror förändringen sannolikt på att Internet påverkat hela vårt sätt att handla. Konsumenterna gör hela sin hemläxa på nätet för att därefter göra riktade resor till utvalda fysiska butiker i syfte att genomföra sina köp.

 

Enligt samma undersökning konstaterar ShopperTrak att år 2007 besökte konsumenten i genomsnitt fem olika butiker när man kom till ett köpcentrum. År 2013 besökte konsumenten endast tre olika butiker vid samma köpcentrumsvistelse.  

 

Försäljningen i fysiska butiker ökar

Det som ytterligare styrker att vårt sätt att handla radikalt förändrats är, enligt en undersökning av MasterCard som presenterades av Google, har försäljningen i fysiska butiker ökat mellan 2010 och 2013 med nio procent. Antalet butiksbesök minskar, men försäljningen ökar. Konsumenterna är mycket mer målinriktade idag. Konsumenternas undersökningsarbete inför ett köp har flyttat från de fysiska butikerna till Internet. Därför är det extremt viktigt för en handlare att förvalta varje butiksbesök. Konsumenter besöker inte fysiska butiker lika ofta som tidigare, men när de väl är i butiken så är de oftast redo att köpa.

 

Bilbranschen har påverkats ännu mer

En studie som McKinsey genomförde under 2014 visar att bilköpare världen över, bland annat i USA, har radikalt förändrat sättet man köper nya bilar. För tio år sedan var beteendet att bilköpare, i syfte att göra sin hemläxa, besökte flera olika återförsäljare. I genomsnitt besökte en bilköpare fem återförsäljare innan köpet. Idag gör bilköparna sin hemläxa på nätet och den genomsnittliga bilköparen besöker endast 1,6 återförsäljare innan köpet.

 

"Det här är den mest dramatiska förändringen i köpbeteendet som bilindustrin upplevt under de senaste 50 åren", säger Hans-Werner Kaas, senior partner på McKinsey.

 

Källor: The Wall Street Journal, Google och CNBC

Upptäck Sitoo Webshop
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram