2019-06-17

Är du som handlare redo för framtiden?

Mer än hälften av alla konsumenter säger att de nyligen använt fler än en kanal vid ett köp, exempelvis köpt online och hämtat i butik. Enligt en färsk studie från Mozu erkänner de flesta handlarna att de inte är redo för att möta detta köpbeteende. Samma studie visar på shoppingfunktioner som konsumenter förväntar sig att du som handlare kan erbjuda.

 

Studien från Mozu visar att handlarna kämpar för att uppnå sömlös handel mellan den fysiska och digitala butiken s.k. Omni-Channel Retailing. Endast 31% av de tillfrågade handlarna anger att de redan idag har någon form av integration mellan den fysiska och digitala butiken, så som ett och samma kassaregister. Oroväckande är att 29% av de tillfrågade handlarna inte ens har beaktat att konsumenternas köpbeteende förändrats.

 

Enligt studien är just den bristande integrationen mellan den digitala och fysiska butiken särskilt oroande. Detta eftersom konsumenterna redan idag ser den fysiska och digitala butiken som samma butik.

 

Samma studie har även låtit konsumenter svara på frågan vilka shoppingfunktioner de skulle vilja se att en handlare kan erbjuda. Det mest önskade i prioritetsordning:

 

  1. Köp online, plocka upp i butik på samma dag

  2. Köp online, utbyte i butik

  3. Leverans samma dag

På frågan om vilka shoppingfunktioner konsumenterna hade använt sig av under de senaste sex månaderna, angavs följande:

 

  1. Fria returer och byten (57% angav denna funktion)

  2. Köp online, plocka upp i butik (50% angav denna funktion)

  3. Köp online, utbyte i butik (41% angav denna funktion)

Tillfrågade handlare i studien angav att de största hindren för att införa ny teknik och därigenom kunna anpassa sig till konsumenternas nya köpbeteende är dels bristen på kunskap, dels bristen på ekonomiska resurser.

 

För att få igång arbetet med att förena den fysiska och digital butiken och övervinna eventuella barriärer, uppmanas du som handlare av Mozu att ta fram en plan som kan hjälpa dig att förverkliga detta nödvändiga förändringsarbete. Som att tillexempel välja ett kassaregister som talar direkt med ditt lagersaldo och din webshop. Planen skall börja med att identifiera vilka barriärer som håller dig tillbaka.

 

Finns det exempelvis brist på organisatoriskt stöd för att investera i ny teknik? Eller saknas intern kunskap för att identifiera vilka verktyg och processer som krävs? Eller finns det brist på ekonomiska resurser.

 

När barriärerna har identifierats, så är nästa steg att definiera en intern projektgrupp och hitta rätt partners och tekniska verktyg som i samarbete med dig som handlare långsiktigt kan förverkliga den fulla potentialen i Omni-Channel Retailing. Därifrån bör du i steg ett fokusera på att förverkliga de shoppingfunktioner som konsumenterna redan idag förväntar sig att du som handlare kan erbjuda.

 

Eftersom konsumenterna redan idag ser den fysiska och digitala butiken som en helhet, så är det hög tid för dig som handlare att fokusera på att förena den fysiska och digitala butiken.

 

Källa: Internetretailer

Förena den fysiska och digitala butiken
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram