2019-06-17

Kunden villig att delge data om sitt köpbeteende

70% är positiva till att dela med sig av personlig köpdata

Utmaningen för fysiska butiker de kommande åren ligger i att möta kunden som rör sig mellan det digitala och fysiska rummet. I detta sammanhang är tillgången till information om kundens köpbeteende nyckeln. Nya studier visar att 70% av konsumenterna är villiga att delge information - så länge man får något i gengäld. 

 

Något av det mest intressanta som sker just nu är framväxten av så kallade hybridrum, där gränserna mellan fysiskt och digitalt suddas ut. Samtidigt börjar gränsdragningen mellan vad som anses vara privat och offentligt hos kunden att lösas upp, berättar urbaniseringsexperten Paul Alarcón i rapporten, som också är hållbarhetschef på Stockholm Stad.

Online-logik i fysisk butik
Detaljhandelns uppdrag blir att möta kundens sätt att handla, vilket i stor utsträckning innebär att möta kundens förväntan på en online-logik i fysisk butik. Utmaningen är därmed att vara relevant för kunden i alla rum, och att förstå att utvecklingen till stor del drivs av digitaliseringen. Resultatet har blivit att kunden blir en mindre passiv mottagare och en mer aktiv konsument.

 

I rapporten ”Stadsrum – trender för framtidens handel” påpekas även rådgivning vara av stor vikt för handlarnas framgång. Att prioritera service över pris och en personlig relation och den sociala aspekten tros vara ett hållbart förhållningssätt när vi blickar framåt. Redan idag uppger majoriteten, 86%, att de blivit påverkade till köp genom personliga meddelanden och erbjudanden från butiker.

Få något i utbyte
Nyckel till förmågan att lyckas ligger i tillgången till information om kundens köpbeteende. Samtidigt visar nya siffror att inställningen till att dela med sig av personlig information mjukas upp - speciellt hos de yngre konsumenterna. Totalt sätt är sju av tio konsumenter villiga att delge uppgifter om kön och ålder i samband med köp, förutsatt att de får något i utbyte. Nästan hälften, 49%, uppger att de är beredda att till och med uppge information om sina personliga intressen. Samtidigt blir förståelsen för informationens värde allt större hos konsumenten. Denna insikt har gjort att fler är villiga att byta sin information mot något av värde.

 

Skyltdockor pratar med din mobil
Ett långt gånget exempel hur butiker försöker behålla relevansen gentemot kunden är House of Fraser i Storbritannien. Varuhuset har utrustat skyltdockorna med så kallade beacons. Beacon är en teknisk enhet, ofta i litet format, som trådlöst kommunicerar med till exempel din smartphone. Förbipasserande kunder på House of Fraser, som valt att ladda ner en specifik app, får information direkt i sin mobil om vad skyltdockorna har på sig, vad kläderna kostar, var i butiken de återfinns eller en direktlänk till produktsidan på butikens webshop.

 

Källa: Stadsrum - trender för framtidens handel

Butikskassa med e-handel
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram