2019-06-17

4 steg till Unified Commerce
- en sann realtidsupplevelse 

Det ökade användandet av mobila enheter bland konsumenter driver den snabba utvecklingen mot Unified Commerce. Allt fler handlare förstår sig på dagens ständigt uppkopplade konsumenter, som i sin tur förväntar sig samma personliga, smidiga och säkra köpupplevelse oavsett plats, tid och kanal.

 

En ny rapport från Boston Retail Partner pekar på fyra byggstenar som definierar vad som krävs för att möta konsumentens förväntade köpupplevelse: realtid, personligt, mobilt och säkert.

 

1. Realtid

Realtidsretail har möjligheten att erbjuda kunden en personlig köpupplevelse när, var och hur den väljer att handla. 6 av 10 handlare säger sig komma att investera i nya kassasystem för som är realtidskopplade mot såväl webshop och lager som bokföring inom 2 års tid.

 

2. Personligt
Dagens informerade konsumenter efterforskar produkter och handlar var som helst när som helst - och förväntar sig en personlig upplevelse oavsett köpresa. 3 av 4 handlare planerar att använda Wi-Fi för att identifiera kunder i butiken via deras mobiler under 2019 och än fler önskar driva försäljning baserat på kundens tidigare köp.

 

3. Mobilt
En konstant och virtuellt gränslös värld av information genom våra mobiltelefoner har förändrat shoppingupplevelsen och höjt konsumentens förväntningar på kundservice i alla kanaler. 9 av 10 handlare uppger att de kommer att använda mobila kassasystem inom 3 år.

 

4. Säkerhet

Dagens retailsystem kräver säkerhet som sträcker sig utöver betalningsmetoder och nätvärk. Nästan alla, 96%, planerar att införa end-to-end-kryptering under 2019.

 

Detta kommer handlare gör:

- Investera i mobila kassasystem

- Investera i system som är realtidskopplade

- Använda Wi-Fi för att identifiera kunder i butiken

- Driva försäljning baserat på kundens tidigare köp

- Införa end-to-end-kryptering

 

Källa: Boston Retail Partners

Sitoo talar på E-commerce Stockholm
Kassasystem för kedjor
Kassasystem för retail
Sitoo Kassasystem för iOS

Omnikanal / OmniCHANNEL

Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller tvärtom.

Unified Commerce

Unified Commerce är som omnichannel, men i realtid. Dvs Unified Commerce har endast en transparent sanning, där samtliga säljkanaler är realtidskopplade med varandra.

webbinfluerad fysisk handel 

Webbinfluerad fysisk handel

Källa: SCB, E-barometrn, Deloitte Digital,  

Webbinfluerad fysisk handel

Webbinfluerad fysisk handel innebär att köp i fysisk butik föranleds av aktiviteter på Internet. Aktiviteter såsom att skaffa kunskap, inspireras, jämföra produkter, hitta fysisk butik, boka eller lägga undan produkter. Konsumenten påbörjar sitt köp på Internet och avslutar i fysisk butik.

Omnikanalstrategi

En omnikanalstrategi handlar om att hantera alla säljkanaler som en helhet och utjämna skillnaderna mellan den fysiska och digitala butiken.

Omnikanalsystem

Ett omnikanalsystem förenar den fysiska och digitala butiken med kassaregister och webshop i ett och samma system.

HITTA OSS PÅ

Följ Sitoo på LinkedIn Följ Sitoo på Instagram