Lagerhantering har aldrig varit smidigare

Med Sitoo får du en kraftfull lagerhantering anpassad för både den enskilda butiken och butikskedjan. Ett transaktionsbaserat lagersystem, baserat på FIFO lagervärdering, som är lätt att använda. Smidig inleverans och utleverans samt inventeringsstöd i världsklass.

Transaktionsbaserat lagersystem

Transaktionsbaserat lagersystem

Sitoo är ett transaktionsbaserat lagersystem, vilket innebär att förändringar i lagret görs genom lagertransaktioner. Det finns fem transaktionstyper; Försäljning, Returer/Återköp, Inleverans, Utleverans samt Inventering.

 

Eftersom förändringar av inköpspriser över tid och alla lagertransaktioner loggas, kan man gå tillbaka till vilken tidpunkt som helst och få ut exakt lagervärde och lagerkvantitet.

Inventering med mobilen

Med Sitoo kassaregister är det enkelt att inventera. Du kan inventera med datorn, surfplattan eller mobilen och kan dessutom bjuda in flera deltagare att inventera tillsammans via sina mobiltelefoner.

 

Systemet kompenserar för försäljning som sker samtidigt som inventeringen pågår. På så vis kan du hålla butiken öppen samtidigt som inventeringen är igång. Du får bättre kontroll och kan inventera när som helst, så ofta du vill när det passar dig som bäst.

Inventering direkt i mobilen
Multilager med Sitoo

Multilager

Med Sitoo kan du hantera flera olika lager i samma system, vilket ger ett perfekt stöd för butikskedjor och för dig som har flera lager.

 

Varje webshop och varje butik kopplas till önskat lager. Flera webbutiker och/eller butiker kan kopplas till samma lager.

FIFO - Lagervärdering 

Lagervärderingen i Sitoo baseras på FIFO - First In–First Out. Denna värderingsprincip innebär att den först inlevererade artikeln också är först att lämna lagret, exempelvis vid försäljning. 

FIFO Lagervärdering
Lagerrapporter i Sitoo Kassaregister

Full kontroll med lagerrapporter

Med specialanpassade rapporter för ditt lager får du en tydlig bild över dina lagertransaktioner och lagervärden. Du kan ta del av standardrapporter eller skapa egna rapporter utifrån valfria parametrar. Gå tillbaka i tiden och få ut exakt lagervärde och lagerkvantitet på önskat datum.